Menu phở bát đá đặc biệt

menu 02

Phở bát đá bò tổng hợp

220.000₫/suất
Đặt bàn
menu 01

Phở bát đá nai rừng tổng hợp

295.000₫/suất
Đặt bàn
menu 03

Phở bát đá bò Wagyu

950.000₫/suất
Đặt bàn
menu 04

Phở bát đá Gà tiềm sâm ngọc linh

295.000₫/suất
Đặt bàn
Phở bát đá gà 37

Phở bát đá gà Indonesia

265.000₫/suất
Đặt bàn

Menu ăn sáng tại Phở bát đá 37

pbd37 menu
Phở bò tái
65.000₫/bát
Phở bò tái truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bò chín
65.000₫/bát
Phở bò chín truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bò tái chín
65.000₫/bát
Phở bò tái chín truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở gà ta
65.000₫/bát
Phở gà ta truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Bún thang
65.000₫/bát
Bún thang với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bò tái gầu
75.000₫/bát
Phở bò tái gầu truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bò tái nạm
75.000₫/bát
Phở bò tái nạm truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở đùi gà
85.000₫/bát
Phở đùi gà truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Bún thang đặc biệt
85.000₫/bát
Bún thang đặc biệt truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bắp gầu giòn đặc biệt
115.000₫/bát
Phở bắp gầu giòn đặc biệt truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bò bắp lõi rùa
115.000₫/bát
Phở bò bắp lõi rùa truyền thống với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bát đá bò tổng hợp
220.000₫/suất
Phở bát đá bò tổng hợp với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Phở bát đá nai rừng tổng hợp
295.000₫/suất
Phở bát đá nai rừng tổng hợp với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương
pbd37 menu
Bắp bò chần
295.000₫/bát
Bắp bò chần với nước dùng sử dụng bí quyết của nhà hàng 37A Hùng Vương

*Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế GTGT (VAT)